کره محلی :
کره محلی مناطق اطراف سبلان
اطلاعات بیشتر ...
پنیر محلی :
پنیر محلی با انواع گوسفندی , پنیر گاوی , و متال پنیری
اطلاعات بیشتر ...
سرشیر مخصوص
 سرشیر های محلی شامل سرشیر گاومیش و سرشیر گاوی
اطلاعات بیشتر ...